Firma Englishsquare.pl Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w ramach Zapytania ofertowego nr 5/2014 którego przedmiotem jest opracowanie grafik do scenariuszy szkoleń e-learningowych, w związku z realizacją projektu „Platforma do nauki języka angielskiego w konwencji game-learningu, dostosowana do specyficznych potrzeb edukacyjnych”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Termin składania ofert upływa w dniu 29.04.2014 r. o godz. 1600.

Adres e-mail do kontaktów ze strony Zamawiającego to: office@englishsquare.pl.

Zamówienie udzielone będzie zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zapraszamy do składania ofert.

Zapytanie_opracowanie_grafik_5_2014

Załącznik nr 1_formularz ofert