Platforma do nauki języka angielskiego w konwencji game-learningu, dostosowana do specyficznych potrzeb edukacyjnych


Z satysfakcją informujemy, że zakończyła się realizacja projektu „Platforma do nauki języka angielskiego w konwencji game-learningu, dostosowana do specyficznych potrzeb edukacyjnych”, na który firma Englishsquare.pl otrzymała dotację w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka..

Wartość projektu:                   699 300,00 PLN

Udział Unii Europejskiej:        416 083,50 PLN

Okres realizacji:                        2013 – 2015

 

Głównym produktem projektu jest wdrożona i udostępniona nowa e-usługa: innowacyjna platforma do nauki języka angielskiego w konwencji game-learningu, w sposób szczególny uwzględniająca specyficzne potrzeby edukacyjne.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą..

angielski biznesowy

 

 
 

Wdrożenie innowacyjnej platformy do zarządzania rozwojem pracowników wraz z biblioteką działań rozwojowych

w ramach Działania 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Poddziałania 1.5.2 “Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu Wielkopolskiego” Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

 
 

Kalisz, dn. 14.10.2016 r.
Zapytanie ofertowe Nr 1/10/2016
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie platformy informatycznej do zarządzania rozwojem pracowników w związku z realizacją projektu „Wdrożenie innowacyjnej platformy do zarządzania rozwojem pracowników wraz z biblioteką działań rozwojowych”.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1.10.2016
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1.10.2016_Załącznik_1
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1.10.2016_Załącznik_2
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1.10.2016_Załącznik_3

 


Kalisz, dn. 14.10.2016 r.
Zapytanie ofertowe Nr 2/10/2016
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie zintegrowanych scenariuszy działań rozwojowych dla kompetencji interpersonalnych, menadżerskich i językowych w związku z realizacją projektu “Wdrożenie innowacyjnej platformy do zarządzania rozwojem pracowników wraz z biblioteką działań rozwojowych”.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2.10.2016
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2.10.2016_Załącznik_1
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2.10.2016_Załącznik_2


Kalisz, dn. 31.10.2016 r.
Wyniki wyboru ofert w ramach postępowania ofertowego nr 1/10/2016
Protokol_z_wyboru_zapytanie_nr_1.10.2016


Kalisz, dn. 31.10.2016 r.
Wyniki wyboru ofert w ramach postępowania ofertowego nr 2/10/2016
Protokol-z-wyboru_zapytanie-nr-2.10.2016.pdf

 


Kalisz, dn. 15.11.2016 r.
Zapytanie ofertowe Nr 1/11/2016
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie paczek szkoleniowych wraz z komplementarnymi paczkami e-coachingowymi z zakresu kompetencji interpersonalnych oraz menedżerskich, paczek e-coachingowych z zakresu języka angielskiego oraz paczek szkoleniowych wraz z komplementarnymi paczkami e-coachingowymi do nauki języka angielskiego w związku z realizacją projektu „Wdrożenie innowacyjnej platformy do zarządzania rozwojem pracowników wraz z biblioteką działań rozwojowych”

ZAPYTANIE-OFERTOWE-NR-1.11.2016.pdf
ZAPYTANIE-OFERTOWE-NR-1.11.2016_Załącznik_1.pdf
ZAPYTANIE-OFERTOWE-NR-1.11.2016_Załącznik_2.docx


Kalisz, dn. 5.12.2016 r.
Wyniki wyboru ofert w ramach postępowania ofertowego nr 1/11/2016
Protokol-z-wyboru_zapytanie-nr-1.11.2016.pdf