Opracowanie wysokiej jakości e-materiałów dydaktycznych z Biologii dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum

nr umowy o dofinansowanie UDA-POWER.02.10.00-00-6024/18 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Działanie I.2: Wysoka jakość systemu oświaty

Celem głównym projektu jest stworzenie wysokiej jakości e-materiałów dydaktycznych z biologii dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum, dostosowanych dla uczniów /uczennic niepełnosprawnych (osób niewidzących i niedowidzących, słabosłyszących i niesłyszących) zwiększających wykorzystanie przez szkoły i placówki zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i uniwersalnych, jak również nauczania eksperymentalnego oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

Wartość projektu / dofinansowanie z Unii Europejskiej: 6 595 540,38 zł

Okres realizacji: od 2019-01-01 do 2020-08-31

Nazwa Beneficjenta:

Englishsquare.pl Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu – Partner Wiodący
Eduexpert Spółka z o.o. z siedzibą w Toruniu – Partner 1
Akademia Humanistyczno – Ekonomiczna z siedzibą w Łodzi – Partner 2
LPE Spółka z o. o. z siedzibą w Łodzi – Partner 3

 
 

Stworzenie wysokiej jakości e-materiałów dydaktycznych do przedmiotu Filozofia dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum

nr umowy o dofinansowanie UDA-POWER.02.10.00-00-6035/18 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Działanie I.2: Wysoka jakość systemu oświaty

Celem głównym projektu jest zwiększenie ilości ogólnodostępnych e-materiałów edukacyjnych, pozwalających na rozwój wśród uczniów czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, jak również zastosowanie nauczania eksperymentalnego w ramach przedmiotu informatyka, poprzez wytworzenie wysokiej jakości e-materiałów dydaktycznych umożliwiających zwiększenie wykorzystania przez szkoły i placówki zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających proces kształcenia ogólnego.

Wartość projektu / dofinansowanie z Unii Europejskiej: 6 213 946,20 zł

Okres realizacji: od 2019-01-01 do 2020-08-31

Nazwa Beneficjenta:

Englishsquare.pl Spółka z o. o. z siedzibą w Kaliszu – Partner Wiodący
Eduexpert Spółka z o. o. z siedzibą w Toruniu – Partner 1
Akademia Humanistyczno – Ekonomiczna z siedzibą w Łodzi – Partner 2
LPE Spółka z o. o. z siedzibą w Łodzi – Partner 3

 
 

Stworzenie wysokiej jakości e-materiałów dydaktycznych do przedmiotu Wiedza o społeczeństwie dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum

nr umowy o dofinansowanie UDA-POWER.02.10.00-00-6038/18 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Działanie I.2: Wysoka jakość systemu oświaty

Celem głównym projektu jest stworzenie wysokiej jakości e-materiałów dydaktycznych z Wiedzy o społeczeństwie dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum, zwiększających wykorzystanie przez szkoły i placówki zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i uniwersalnych, jak również nauczania eksperymentalnego oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

Wartość projektu / dofinansowanie z Unii Europejskiej: 6 390 452,20 zł

Okres realizacji: od 2019-01-01 do 2020-08-31

Nazwa Beneficjenta:

Englishsquare.pl Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu – Partner Wiodący
Eduexpert Spółka z o.o. z siedzibą w Toruniu – Partner 1
Akademia Humanistyczno – Ekonomiczna z siedzibą w Łodzi – Partner 2
LPE Spółka z o. o. z siedzibą w Łodzi – Partner 3

 
 

Stworzenie wysokiej jakości e-materiałów dydaktycznych do przedmiotu Język Polski, dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum

nr umowy o dofinansowanie UDA-POWER.02.10.00-00-6044/18 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Działanie I.2: Wysoka jakość systemu oświaty

Celem głównym projektu jest stworzenie wysokiej jakości e-materiałów dydaktycznych z Języka polskiego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum, zwiększających wykorzystanie przez szkoły i placówki zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i uniwersalnych, jak również nauczania eksperymentalnego oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.
Wartość projektu / dofinansowanie z Unii Europejskiej: 9 440 741,20 zł

Okres realizacji: od 2019-01-01 do 2020-08-31

Nazwa Beneficjenta:

Englishsquare.pl Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu – Partner Wiodący
Eduexpert Spółka z o.o. z siedzibą w Toruniu – Partner 1
Akademia Humanistyczno – Ekonomiczna z siedzibą w Łodzi – Partner 2
LPE Spółka z o. o. z siedzibą w Łodzi – Partner 3

 
 

Stworzenie wysokiej jakości e-materiałów dydaktycznych do przedmiotu Geografia, dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum

nr umowy o dofinansowanie UDA-POWER.02.10.00-00-6046/18 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Działanie I.2: Wysoka jakość systemu oświaty

Celem głównym projektu jest stworzenie wysokiej jakości e-materiałów dydaktycznych z geografii dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum, zwiększających wykorzystanie przez szkoły i placówki zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i uniwersalnych, jak również nauczania eksperymentalnego oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.
Wartość projektu / dofinansowanie z Unii Europejskiej: 6 643 957,98 zł

Okres realizacji: od 2019-01-01 do 2020-08-31

Nazwa Beneficjenta:

Englishsquare.pl Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu – Partner Wiodący
Eduexpert Spółka z o.o. z siedzibą w Toruniu – Partner 1
Akademia Humanistyczno – Ekonomiczna z siedzibą w Łodzi – Partner 2
LPE Spółka z o. o. z siedzibą w Łodzi – Partner 3

 
 

Platforma do nauki języka angielskiego w konwencji game-learningu, dostosowana do specyficznych potrzeb edukacyjnych

Z satysfakcją informujemy, że zakończyła się realizacja projektu „Platforma do nauki języka angielskiego w konwencji game-learningu, dostosowana do specyficznych potrzeb edukacyjnych”, na który firma Englishsquare.pl otrzymała dotację w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka..

Wartość projektu:                   699 300,00 PLN

Udział Unii Europejskiej:        416 083,50 PLN

Okres realizacji:                        2013 – 2015

 

Głównym produktem projektu jest wdrożona i udostępniona nowa e-usługa: innowacyjna platforma do nauki języka angielskiego w konwencji game-learningu, w sposób szczególny uwzględniająca specyficzne potrzeby edukacyjne.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą..

angielski biznesowy

 

 
 

Wdrożenie innowacyjnej platformy do zarządzania rozwojem pracowników wraz z biblioteką działań rozwojowych

w ramach Działania 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Poddziałania 1.5.2 “Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu Wielkopolskiego” Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

 
 

Kalisz, dn. 14.10.2016 r.
Zapytanie ofertowe Nr 1/10/2016
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie platformy informatycznej do zarządzania rozwojem pracowników w związku z realizacją projektu „Wdrożenie innowacyjnej platformy do zarządzania rozwojem pracowników wraz z biblioteką działań rozwojowych”.
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1.10.2016
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1.10.2016_Załącznik_1
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1.10.2016_Załącznik_2
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1.10.2016_Załącznik_3

 


Kalisz, dn. 14.10.2016 r.
Zapytanie ofertowe Nr 2/10/2016
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie zintegrowanych scenariuszy działań rozwojowych dla kompetencji interpersonalnych, menadżerskich i językowych w związku z realizacją projektu “Wdrożenie innowacyjnej platformy do zarządzania rozwojem pracowników wraz z biblioteką działań rozwojowych”.
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2.10.2016
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2.10.2016_Załącznik_1
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2.10.2016_Załącznik_2


Kalisz, dn. 31.10.2016 r.
Wyniki wyboru ofert w ramach postępowania ofertowego nr 1/10/2016
Protokol_z_wyboru_zapytanie_nr_1.10.2016


Kalisz, dn. 31.10.2016 r.
Wyniki wyboru ofert w ramach postępowania ofertowego nr 2/10/2016
Protokol-z-wyboru_zapytanie-nr-2.10.2016.pdf

 


Kalisz, dn. 15.11.2016 r.
Zapytanie ofertowe Nr 1/11/2016
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie paczek szkoleniowych wraz z komplementarnymi paczkami e-coachingowymi z zakresu kompetencji interpersonalnych oraz menedżerskich, paczek e-coachingowych z zakresu języka angielskiego oraz paczek szkoleniowych wraz z komplementarnymi paczkami e-coachingowymi do nauki języka angielskiego w związku z realizacją projektu „Wdrożenie innowacyjnej platformy do zarządzania rozwojem pracowników wraz z biblioteką działań rozwojowych”
ZAPYTANIE-OFERTOWE-NR-1.11.2016.pdf
ZAPYTANIE-OFERTOWE-NR-1.11.2016_Załącznik_1.pdf
ZAPYTANIE-OFERTOWE-NR-1.11.2016_Załącznik_2.docx


Kalisz, dn. 5.12.2016 r.
Wyniki wyboru ofert w ramach postępowania ofertowego nr 1/11/2016
Protokol-z-wyboru_zapytanie-nr-1.11.2016.pdf