Opracowanie wysokiej jakości e-materiałów do kształcenia zawodowego – OBSZAR IX – e-materiały dla branży motoryzacyjnej, mechanicznej i mechaniki precyzyjnej

nr umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.15.00-00-3043/20-00 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki

Celem głównym projektu jest opracowanie i upowszechnienie w okresie od I.2021 do VIII.2022 r., 63 szt. wysokiej jakości e-materiałów do kształcenia zawodowego, dla Obszaru IX; Branży: motoryzacyjnej; mechanicznej; mechaniki precyzyjnej, mające przyczynić się do zwiększenia wykorzystania zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających proces kształcenia zawodowego oraz lepszego dostosowania systemów kształcenia
i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwiania przechodzenia z etapu kształcenia do zatrudnienia oraz wzmacniania systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości,
w tym m.in. poprzez dostosowanie dla osób z niepełnosprawnościami.

Wartość projektu / dofinansowanie: 13 389 915,00 PLN, z następujących źródeł:
– ze środków europejskich: 10 408 512,58 PLN
– ze środków dotacji celowej: 1 941 407,42 PLN

Okres realizacji: od 2021-01-01 do 2023-09-30

Nazwa Beneficjenta:

Englishsquare.pl Sp. z o. o. – Partner Wiodący
OctopusVR Sp. z o.o. – Partner 1
LPE Spółka z o.o. – Partner 2
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu – Partner 3

Flaga i godło Polski

Logo UE

Opracowanie wysokiej jakości e-materiałów do kształcenia zawodowego – OBSZAR XIII – e-materiały dla branży rybackiej, transportu wodnego

nr umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.15.00-00-3036/20-00 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki

Celem głównym projektu jest opracowanie i upowszechnienie w okresie od I.2021 do VIII2022 r., 32 szt. wysokiej jakości e-materiałów do kształcenia zawodowego, dla Obszaru XIII; Branży rybackiej; transportu wodnego, mające przyczynić się do zwiększenia wykorzystania zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających proces kształcenia zawodowego oraz lepszego dostosowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwiania przechodzenia z etapu kształcenia do zatrudnienia oraz wzmacniania systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym m.in. poprzez dostosowanie dla osób z niepełnosprawnościami.

Wartość projektu/ dofinansowanie: 6 239 310,00 PLN, z następujących źródeł:
– ze środków europejskich: 5 258 490,47 PLN
– ze środków dotacji celowej: 980 819,53 PLN

Okres realizacji: od 2021-01-01 do 2023-09-30

Nazwa Beneficjenta:

Englishsquare.pl Sp. z o. o.– Partner Wiodący
IT Systems and Solutions Sp. z o.o. – Partner 1
OctopusVR Sp. z o.o. – Partner 2

Flaga i godło Polski

Logo UE

Opracowanie wysokiej jakości e-materiałów do kształcenia zawodowego – OBSZAR XII – e-materiały dla branży spedycyjno-logistycznej, transportu drogowego, transportu kolejowego, transportu lotniczego

nr umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.15.00-00-3035/20-00 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki

Celem głównym projektu jest opracowanie i upowszechnienie w okresie od I.2021 do VIII.2022 r., 76 szt. wysokiej jakości e-materiałów do kształcenia zawodowego, dla Obszaru XII; Branży spedycyjno-logistycznej; transportu drogowego; transportu kolejowego; transportu lotniczego, mające przyczynić się do zwiększenia wykorzystania zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających proces kształcenia zawodowego oraz lepszego dostosowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwiania przechodzenia z etapu kształcenia do zatrudnienia oraz wzmacniania systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym m.in. poprzez dostosowanie dla osób
z niepełnosprawnościami.

Wartość projektu/ dofinansowanie: 12 349 920,00 PLN, z następujących źródeł:
– ze środków europejskich: 10 408 512,58 PLN
– ze środków dotacji celowej: 1 941 407,42 PLN

Okres realizacji: od 2021-01-01 do 2023-09-30

Nazwa Beneficjenta:

Englishsquare.pl Sp. z o. o. – Partner Wiodący
IT Systems and Solutions Sp. z o.o. – Partner 1
OctopusVR Spółka z o.o. – Partner 2
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej – Partner 3

Flaga i godło Polski

Logo UE

Opracowanie wysokiej jakości e-materiałów do kształcenia zawodowego – OBSZAR VIII e-materiały dla branży ceramiczno-szklarskiej, chemicznej

nr umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.15.00-00-3039/20-00 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki

Celem głównym projektu jest opracowanie i upowszechnienie w okresie od I.21 do VIII.22 r., 31 szt. wysokiej jakości e-materiałów do kształcenia zawodowego, dla Obszaru VIII; Branży: ceramiczno-szklarskiej; chemicznej, mające przyczynić się do zwiększenia wykorzystania zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających proces kształcenia zawodowego oraz lepszego dostosowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwiania przechodzenia z etapu kształcenia do zatrudnienia oraz wzmacniania systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym m.in. poprzez dostosowanie dla osób z niepełnosprawnościami.

Wartość projektu / dofinansowanie z Unii Europejskiej: 4 809 530,00 PLN

Okres realizacji: od 2021-01-01 do 2023-09-30

Nazwa Beneficjenta:

OctopusVR Sp. z o.o. – Partner Wiodący
Englishsquare.pl Sp. z o. o. – Partner 1
LPE Sp. z o.o. – Partner 2

Flaga i godło Polski

Logo UE

Opracowanie wysokiej jakości e-materiałów dydaktycznych z Biologii dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum

nr umowy o dofinansowanie UDA-POWER.02.10.00-00-6024/18 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Działanie I.2: Wysoka jakość systemu oświaty

Celem głównym projektu jest stworzenie wysokiej jakości e-materiałów dydaktycznych z biologii dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum, dostosowanych dla uczniów /uczennic niepełnosprawnych (osób niewidzących i niedowidzących, słabosłyszących i niesłyszących) zwiększających wykorzystanie przez szkoły i placówki zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i uniwersalnych, jak również nauczania eksperymentalnego oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

Wartość projektu / dofinansowanie z Unii Europejskiej: 6 595 540,38 zł

Okres realizacji: od 2019-01-01 do 2020-08-31

Nazwa Beneficjenta:

Englishsquare.pl Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu – Partner Wiodący
Eduexpert Spółka z o.o. z siedzibą w Toruniu – Partner 1
Akademia Humanistyczno – Ekonomiczna z siedzibą w Łodzi – Partner 2
LPE Spółka z o. o. z siedzibą w Łodzi – Partner 3
Logo UE

Stworzenie wysokiej jakości e-materiałów dydaktycznych do przedmiotu Filozofia dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum

nr umowy o dofinansowanie UDA-POWER.02.10.00-00-6035/18 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Działanie I.2: Wysoka jakość systemu oświaty

Celem głównym jest stworzenie wysokiej jakości e-materiałów dydaktycznych z filozofii dla czteroletniego letniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego letniego technikum, dostosowanych dla uczniów/uczennic niepełnosprawnych (osób niewidzących i niedowidzących, słabosłyszących, niesłyszących) zwiększających wykorzystanie przez szkoły i placówki zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, jak również nauczania eksperymentalnego oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

Wartość projektu / dofinansowanie z Unii Europejskiej: 6 213 946,20 zł

Okres realizacji: od 2019-01-01 do 2020-08-31

Nazwa Beneficjenta:

Englishsquare.pl Spółka z o. o. z siedzibą w Kaliszu – Partner Wiodący
Eduexpert Spółka z o. o. z siedzibą w Toruniu – Partner 1
Akademia Humanistyczno – Ekonomiczna z siedzibą w Łodzi – Partner 2
LPE Spółka z o. o. z siedzibą w Łodzi – Partner 3
Logo UE

Stworzenie wysokiej jakości e-materiałów dydaktycznych do przedmiotu Wiedza o społeczeństwie dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum

nr umowy o dofinansowanie UDA-POWER.02.10.00-00-6038/18 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Działanie I.2: Wysoka jakość systemu oświaty

Celem głównym projektu jest stworzenie wysokiej jakości e-materiałów dydaktycznych z Wiedzy o społeczeństwie dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum, zwiększających wykorzystanie przez szkoły i placówki zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i uniwersalnych, jak również nauczania eksperymentalnego oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

Wartość projektu / dofinansowanie z Unii Europejskiej: 6 390 452,20 zł

Okres realizacji: od 2019-01-01 do 2020-08-31

Nazwa Beneficjenta:

Englishsquare.pl Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu – Partner Wiodący
Eduexpert Spółka z o.o. z siedzibą w Toruniu – Partner 1
Akademia Humanistyczno – Ekonomiczna z siedzibą w Łodzi – Partner 2
LPE Spółka z o. o. z siedzibą w Łodzi – Partner 3
Logo UE

Stworzenie wysokiej jakości e-materiałów dydaktycznych do przedmiotu Język Polski, dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum

nr umowy o dofinansowanie UDA-POWER.02.10.00-00-6044/18 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Działanie I.2: Wysoka jakość systemu oświaty

Celem głównym projektu jest stworzenie wysokiej jakości e-materiałów dydaktycznych z Języka polskiego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum, zwiększających wykorzystanie przez szkoły i placówki zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i uniwersalnych, jak również nauczania eksperymentalnego oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.
Wartość projektu / dofinansowanie z Unii Europejskiej: 9 440 741,20 zł

Okres realizacji: od 2019-01-01 do 2020-08-31

Nazwa Beneficjenta:

Englishsquare.pl Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu – Partner Wiodący
Eduexpert Spółka z o.o. z siedzibą w Toruniu – Partner 1
Akademia Humanistyczno – Ekonomiczna z siedzibą w Łodzi – Partner 2
LPE Spółka z o. o. z siedzibą w Łodzi – Partner 3
Logo UE

Stworzenie wysokiej jakości e-materiałów dydaktycznych do przedmiotu Geografia, dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum

nr umowy o dofinansowanie UDA-POWER.02.10.00-00-6046/18 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Działanie I.2: Wysoka jakość systemu oświaty

Celem głównym projektu jest stworzenie wysokiej jakości e-materiałów dydaktycznych z geografii dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum, zwiększających wykorzystanie przez szkoły i placówki zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i uniwersalnych, jak również nauczania eksperymentalnego oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.
Wartość projektu / dofinansowanie z Unii Europejskiej: 6 643 957,98 zł

Okres realizacji: od 2019-01-01 do 2020-08-31

Nazwa Beneficjenta:

Englishsquare.pl Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu – Partner Wiodący
Eduexpert Spółka z o.o. z siedzibą w Toruniu – Partner 1
Akademia Humanistyczno – Ekonomiczna z siedzibą w Łodzi – Partner 2
LPE Spółka z o. o. z siedzibą w Łodzi – Partner 3
Logo UE

Platforma do nauki języka angielskiego w konwencji game-learningu, dostosowana do specyficznych potrzeb edukacyjnych

Z satysfakcją informujemy, że zakończyła się realizacja projektu „Platforma do nauki języka angielskiego w konwencji game-learningu, dostosowana do specyficznych potrzeb edukacyjnych”, na który firma Englishsquare.pl otrzymała dotację w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka..

Wartość projektu:                   699 300,00 PLN

Udział Unii Europejskiej:        416 083,50 PLN

Okres realizacji:                        2013 – 2015

Głównym produktem projektu jest wdrożona i udostępniona nowa e-usługa: innowacyjna platforma do nauki języka angielskiego w konwencji game-learningu, w sposób szczególny uwzględniająca specyficzne potrzeby edukacyjne.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą..

angielski biznesowy

Wdrożenie innowacyjnej platformy do zarządzania rozwojem pracowników wraz z biblioteką działań rozwojowych

nr umowy o dofinansowanie: RPWP.01.05.02-30-0314/15-00 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Działanie 1.5: Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw

Poddziałanie 1.5.2.: Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu

Celem głównym projektu jest zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności spółki poprzez zakup i wdrożenie na rynek dedykowanego systemu Platformy do Zarządzania Rozwojem Pracowników oraz przygotowanie zestawu działań rozwojowych w zakresie kompetencji interpersonalnych, menadżerskich i językowych. W wyniku realizacji projektu, w przedsiębiorstwie wprowadzona zostanie między innymi innowacja procesowa oraz produktowa co z kolei przyczyni się do zwiększenia zastosowania innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP.

Całkowita wartość projektu:            2 043 952,50 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:      733 725,00 PLN

Okres realizacji:                                2016 – 2017


Kalisz, dn. 14.10.2016 r.
Zapytanie ofertowe Nr 1/10/2016
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie platformy informatycznej do zarządzania rozwojem pracowników w związku z realizacją projektu „Wdrożenie innowacyjnej platformy do zarządzania rozwojem pracowników wraz z biblioteką działań rozwojowych”.
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1.10.2016
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1.10.2016_Załącznik_1
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1.10.2016_Załącznik_2
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1.10.2016_Załącznik_3


Kalisz, dn. 14.10.2016 r.
Zapytanie ofertowe Nr 2/10/2016
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie zintegrowanych scenariuszy działań rozwojowych dla kompetencji interpersonalnych, menadżerskich i językowych w związku z realizacją projektu „Wdrożenie innowacyjnej platformy do zarządzania rozwojem pracowników wraz z biblioteką działań rozwojowych”.
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2.10.2016
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2.10.2016_Załącznik_1
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2.10.2016_Załącznik_2


Kalisz, dn. 31.10.2016 r.
Wyniki wyboru ofert w ramach postępowania ofertowego nr 1/10/2016
Protokol_z_wyboru_zapytanie_nr_1.10.2016


Kalisz, dn. 31.10.2016 r.
Wyniki wyboru ofert w ramach postępowania ofertowego nr 2/10/2016
Protokol-z-wyboru_zapytanie-nr-2.10.2016.pdf


Kalisz, dn. 15.11.2016 r.
Zapytanie ofertowe Nr 1/11/2016
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie paczek szkoleniowych wraz z komplementarnymi paczkami e-coachingowymi z zakresu kompetencji interpersonalnych oraz menedżerskich, paczek e-coachingowych z zakresu języka angielskiego oraz paczek szkoleniowych wraz z komplementarnymi paczkami e-coachingowymi do nauki języka angielskiego w związku z realizacją projektu „Wdrożenie innowacyjnej platformy do zarządzania rozwojem pracowników wraz z biblioteką działań rozwojowych”
ZAPYTANIE-OFERTOWE-NR-1.11.2016.pdf
ZAPYTANIE-OFERTOWE-NR-1.11.2016_Załącznik_1.pdf
ZAPYTANIE-OFERTOWE-NR-1.11.2016_Załącznik_2.docx


Kalisz, dn. 5.12.2016 r.
Wyniki wyboru ofert w ramach postępowania ofertowego nr 1/11/2016
Protokol-z-wyboru_zapytanie-nr-1.11.2016.pdf