W związku z realizacją projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020, Numer i nazwa Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Nazwa Działania: 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty,

Numer naboru: POWR.02.10.00-IP.02-00-006/18

Firma Englishsquare.pl Sp. z o.o. ogłasza nabór na stanowisko:

Metodyk (do przedmiotu język polski)

Wymiar zatrudnienia: Wakat

Wymagania:

  • minimum 2-letnie doświadczenie na stanowisku związanym z pracą metodyka – opracowywanie założeń metodycznych (do przedmiotu język polski),
  • wykształcenie wyższe kierunkowe.

Mile widziane:

  • doświadczenie w projektach współfinansowanych z środków Unii Europejskiej

Co będziesz robił:

  • uczestniczył w tworzeniu e-materiałów dydaktycznych wspierających proces kształcenia ogólnego uczniów szkół średnich, opracowywanych w ramach projektów współfinansowanych z środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jakie cechy powinieneś mieć:

  • kreatywność i otwartość
  • dokładność i szczegółowość
  • samodzielność,
  • zaangażowanie.

Składanie ofert

CV wraz z dokumentacją potwierdzającą spełnienie wymagań prosimy przesłać na adres email: praca@englishsquare.pl

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami, którzy spełniają powyższe wymagania.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich wyżej wskazanych danych osobowych  dla potrzeb rekrutacji na stanowisko „Metodyk” przez administratora danych – spółkę Englishsquare.pl sp. z o.o. z siedzibą w  Kaliszu, ul. Fabryczna 1, 62-800 Kalisz. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb  przyszłych procesów rekrutacji na ww. stanowisko, przez wskazanego administratora danych."