Tradycyjne metody nauki przestały przyciągać uczniów i uczestników wszelkiego rodzaju kursów. Wraz z rozwojem społeczeństwa cyfrowego, oczekujemy coraz większej ilości atrakcji, interaktywności i elastyczności. E-learning jest odpowiedzią na te właśnie potrzeby.

Podstawowa definicja

E–learning to nauczanie z wykorzystaniem sieci komputerowych i Internetu, oznaczające wspomaganie procesu dydaktyki za pomocą komputerów osobistych i Internetu. Pozwala na ukończenie kursu, szkolenia, a nawet studiów bez konieczności fizycznej obecności w sali wykładowej. Doskonale uzupełnia również tradycyjny proces nauczania.

Geneza i rozwój

Spośród organizacji, które wykorzystywały e-learning już w latach 80. wymienić można: Zachodni Instytut Psychologii Behawioralnej (z ang. Western Behavioral Sciences Institute), Instytut Technologii w Nowym Jorku, Elektroniczny System Wymiany Informacji (z ang. Electronic Information Exchange System – EIES), Instytut Technologii w New Jersey. W późniejszych latach również organizacja Niezależne Media Studenckie (z ang. Independent Student Media) opracowała roboczy program nauczania dla studentów realizowany za pomocą interaktywnego podręcznika online (z ang Interactive Online Textbook).

Według raportu opracowanego przez Konsorcjum Sloan (z ang. Sloan Consortium), wiarygodne źródło informacji na temat szkolnictwa wyższego, do 2003 roku liczba studentów korzystających z platform e-learningowych w Stanach Zjednoczonych wyniosła ponad 1,9 mln.

 

 

Zalety e-learningu

 • Oszczędność pieniędzy. Eliminacja kosztów związanych z prowadzeniem szkoleń w sposób tradycyjny, tym samym znikają z budżetu takie pozycje jak: honorarium trenera, wynajem ośrodka szkoleniowego, transport, zakwaterowanie, wyżywienie i inne
 • Oszczędność czasu. Pracownicy szkolą się w czasie, który jest dla nich najwygodniejszy i nie powodują zaniedbań w pracy. Nie tracą czasu na dojazdy na szkolenia. Nie muszą też odrywać się od swoich codziennych obowiązków
 • Brak dezorganizacji pracy. Tradycyjne grupowe szkolenie w których uczestniczy jednocześnie cały dział znacznie utrudnia i dezorganizuje pracę, a często również powoduje straty. Szkolenia internetowe rozwiązują ten problem – pracownicy mogą uczestniczyć w szkoleniach w dowolnych, dogodnych dla nich i biznesu porach. Nie muszą też czynić tego wszyscy naraz
 • Monitoring wyników nauczania. Przełożeni mogą w łatwy sposób monitorować postępy w nauce swoich pracowników. Dzięki testom weryfikującym, możliwe jest sprawdzenie stopnia przyswojonej wiedzy
 • Dowolna liczba osób szkolonych. Nie ma żadnych ograniczeń ilości osób, które mogą korzystać ze szkoleń przez internet
 • Stałe doskonalenie programu szkoleniowego. Każdy program szkoleniowy może być modyfikowany wraz z rozwojem potrzeb firmy i wymaganiami stawianymi przez rynek. Szkolenia są coraz lepsze i bardziej efektywne, gdyż uwzględniane są sugestie i uwagi poprzednich uczestników szkoleń
 • Nowoczesny sposób nauczania. Pracownicy firmy doskonalą swoją wiedzę przy wykorzystaniu najnowocześniejszych narzędzi. Według analityków w 2005 roku 80% szkoleń odbywać się będzie za pomocą Internetu. Nieograniczony dostęp do wiedzy. Pracownik zawsze w dogodnym dla siebie czasie może powrócić do informacji zawartych w szkoleniach internetowych, np. w przypadku nowych produktów, czy też usług, może zweryfikować posiadane wiadomości

 

Korzyści dla firm

 • Zwiększenie skali. E-learning umożliwia przeszkolenie dużych grup, dzięki czemu wszyscy pracownicy firmy mają dostęp do systemu szkoleniowego z różnych miejsc przez całą dobę, co pozwala im na dostosowanie czasu i miejsca nauki do indywidualnych preferencji
 • Jednolity przekaz. Informacje przekazywane kursantom są uniezależnione od kondycji psychicznej i fizycznej lektora oraz nie są wyznaczane przez poziom grupy, a każdy uczestnik otrzymuje dokładnie taki sam zestaw informacji merytorycznych
 • Monitoring i kontrola nauki. Informacje o tempie realizacji kursów oraz wynikach kursantów przekazywane są do działu HR firmy i / lub do przełożonych
 • Definiowanie potrzeb szkoleniowych. Wyniki testów wstępnych pozwalają wykryć luki
  w wiedzy pracowników, co pozwala odpowiednio zmodyfikować zakres istniejących szkoleń lub zaplanować nowe
 • Redukcja kosztów. Całkowite wyeliminowanie niektórych kosztów związanych
  z dostarczeniem szkoleń pracownikom (np. pokrycie kosztów podróży, zakwaterowania
  i wyżywienia, druk materiałów, wynajem sal) oraz w znacznym stopniu redukuje koszty związane z obsługą i organizacją szkoleń (honoraria dla instruktorów)
 • Zwiększona wydajność pracy. Pracownik może szkolić się w miejscu pracy, dzięki czemu firma nie musi troszczyć się o zastępstwo w trakcie jego nieobecności w biurze, a pracownik nie traci czasu na dojazd na szkolenie; szkoląc się przez Internet lub intranet może nadal wykonywać większość swoich obowiązków
 • Szkolenia „na zawołanie”. Pracownicy mogą samodzielnie podnosić swoje kwalifikacje
  o dowolnej porze i z dowolnego miejsca, a firma ma możliwość szybkiego przeszkolenia dużych grup, co często jest konieczne przy fuzjach przedsiębiorstw, wprowadzaniu nowych produktów lub zmiany przepisów prawnych i regulacji wewnętrznych
 • Optymalizacja pracy działu szkoleń. Obsługa uczestników szkoleń w dużej mierze odbywa się automatycznie, system LMS generuje raporty dotyczące wyników w nauce, dzięki czemu pracownicy działu szkoleń mają mniej pracy administracyjnej i mogą się skoncentrować na rozwoju strategii szkoleniowej firmy

 

„E-learning to ewidentnie przyszłość edukacji” – mówi Zuzanna Leszek, Prezes Zarządu Englishsquare.pl. „Nasza firma dostrzegła tę tendencję i dostarcza już produkty obszaru e-learning na najwyższym światowym poziomie. Posiadamy zespół specjalistów, który projektuje, buduje i dostarcza produkty mogące spełnić wszystkie oczekiwania użytkowników Internetu.”