Poszukiwania nowych, innowacyjnych rozwiązań doprowadziły nas do koncepcji gamelearningu, która w Polsce jest jeszcze stosunkowo mało znana. Nurt, w którego obszar wpisują się edukacyjne gry dla dorosłych jest jedną z najnowocześniejszych form szkolenia znaną już na zachodzie. Zakłada on, że środowisko gier komputerowych może w efektywny sposób wspomagać użytkowników w nauce, a przy okazji rozwijać ich kompetencje miękkie i motywować do nauki. Oferowane przez nas szkolenia opierać się będą na nauczaniu przy pomocy interaktywnej zabawy – gry komputerowej, która oprócz podnoszenia wiedzy i kompetencji językowych w profesjonalny sposób, zapewni przyjemne spędzenie czasu. Tworząc symulator rzeczywistości mający na celu edukację, szkolenie i kształtowanie umiejętności przede wszystkim pragniemy w praktyczny i innowacyjny sposób przekazać każdemu użytkownikowi możliwości realnego wykorzystania ich w życiu.