Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w toku postępowania prowadzonego w ramach Zapytania ofertowego nr 6/2014 , którego przedmiotem było udźwiękowienie scenariuszy do szkoleń e-learningowych, w związku z realizacją projektu „Platforma do nauki języka angielskiego w konwencji game-learningu, dostosowana do specyficznych potrzeb edukacyjnych”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wyłoniono ofertę, która uzyskała najwyższą liczbę punktów, złożoną przez pana Arkadiusza Lepczyńskiego.

Serdecznie gratulujemy i dziękujemy za okazane zainteresowanie.