Szkolenia polegają na nauce języka angielskiego poprzez praktyczne wykorzystanie go w realnych sytuacjach w środowisku biznesowym. Bohater gry (którego użytkownik tworzy samodzielnie) poznając nowe zwroty oraz zdobywając kolejne kompetencje rozwija swoją karierę zawodową. Spotyka się z różnymi sytuacjami z życia biurowego, takimi jak: pisanie maila, rozmowa telefoniczna, small talk, nawiązywanie kontaktów handlowych, prowadzenie prezentacji i negocjacji handlowych. Całemu procesowi towarzyszy odpowiednia oprawa dźwiękowa. W ten sposób użytkownik przechodząc szkolenie angażuje jednocześnie jak najwięcej zmysłów. Z kolei obecność ćwiczeń i testów wspomaga czynnik samodyscypliny i motywacji do nauki. Forma grywalizacji czyni szkolenia bardziej atrakcyjnymi, a użytkowników bardziej zmotywowanymi. Punktacja zdobyta w trakcie szkoleń widoczna jest w rankingu na platformie, więc każdy użytkownik w każdym momencie może sprawdzić swoje miejsce w zestawieniu wyników.

Cennik

6 m-cy dostępu do platformy: 55,00 zł netto/ użytkownika

przy licencji na 12 m-cy dostępu do platformy + 20%

Przy ilości użytkowników powyżej 50 osób oferujemy indywidualne upusty

Formularz zamówienia:

Nazwa firmy*

Nr NIP*

Nr REGON*

Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)*

Tel.; fax*

Imię i nazwisko osoby do kontaktu*

Nr tel. lub adres e-mail osoby do kontaktu*


Liczba loginów*

Okres dostępu do usługi*

* - pola wymagane