Game-learning jako najnowsza metoda e-learning-u

W dobie wszechobecnych konsol, gier video i innych form rywalizacji online i offline, również w obszarze szkoleń językowych pojawił się trend wpisujący się w popularność gier. Game-learning – bo o nim mowa – to forma nauki oparta na językowych grach online, stająca się coraz popularniejsza zwłaszcza wśród ludzi młodych.

 

Nowy gracz na rynku produkcji narzędzi e-learning

E–learning to nauczanie z wykorzystaniem sieci komputerowych i Internetu, oznaczające wspomaganie procesu dydaktyki za pomocą komputerów osobistych i Internetu. Na polskim rynku pojawił się nowy poważny gracz – spółka Englishsquare.pl , która rewolucjonizuje podejście do szkoleń językowych.

 

Współczesne odmiany języka angielskiego

Obecnie na świecie funkcjonuje bardzo dużo odmian języka angielskiego. Powodem ich powstania w głównej mierze był rozwój języka angielskiego na różnych terenach (Ameryka Północna, Australia i Nowa Zelandia, Południowa Afryka, czy rodzime Wyspy Brytyjskie) osobno. Język angielski na każdym terytorium z czasem zaczął się zmieniać i każdy zmieniał się inaczej.

 

Poznaj e-learning, czyli dlaczego ta metoda kształcenia rozwija się bardzo dynamicznie

Tradycyjne metody nauki przestały przyciągać uczniów i uczestników wszelkiego rodzaju kursów. Wraz z rozwojem społeczeństwa cyfrowego, oczekujemy coraz większej ilości atrakcji, interaktywności i elastyczności. E-learning jest odpowiedzią na te właśnie potrzeby.

 

Jakich języków obcych warto się uczyć?

Ciągle słyszysz o tym, że powinieneś uczyć się języków obcych, bo mają ogromny wpływ na Twoją karierę zawodową? Zastanawiasz się, ile jest w tym prawdy? Nie ma uniwersalnej odpowiedzi na to pytanie.

 

Która metoda nauki języków najlepsza?

Obok tradycyjnych kursów szkoły językowe występują z nowymi propozycjami. Chcą lepiej niż dotychczas odpowiedzieć na zapotrzebowania swoich klientów. Szukają też takich metod, które pozwolą na szybsze i pewniejsze osiągnięcie celu.

 

 

Dotyczy wyników wyboru Wykonawców w ramach Zapytania ofertowego nr 6/2014 z dn. 13.05.2014

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w toku postępowania prowadzonego w ramach Zapytania ofertowego nr 6/2014 , którego przedmiotem było udźwiękowienie scenariuszy do szkoleń e-learningowych, w związku z realizacją projektu „Platforma do nauki języka angielskiego w konwencji game-learningu, dostosowana do specyficznych potrzeb edukacyjnych”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wyłoniono ofertę, która uzyskała najwyższą liczbę punktów, złożoną przez pana Arkadiusza Lepczyńskiego.

Serdecznie gratulujemy i dziękujemy za okazane zainteresowanie.


Zapytanie ofertowe nr 6/2014 z dn. 13.05.2014

Firma Englishsquare.pl Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w ramach Zapytania ofertowego nr 6/2014 którego przedmiotem jest udźwiękowienie scenariuszy do szkoleń e-learningowych w związku z realizacją projektu „Platforma do nauki języka angielskiego w konwencji game-learningu, dostosowana do specyficznych potrzeb edukacyjnych”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Termin składania ofert upływa w dniu 27.05.2014 r. o godz. 1600.

Adres e-mail do kontaktów ze strony Zamawiającego to: office@englishsquare.pl.

Zamówienie udzielone będzie zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zapraszamy do składania ofert.

6_2014_udźwiękowienie_postępowanie

Załącznik nr 1_formularz ofert


Dotyczy wyników wyboru Wykonawców w ramach Zapytania ofertowego nr 5/2014 z dn. 14.04.2014

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w toku postępowania prowadzonego w ramach Zapytania ofertowego nr 5/2014 , którego przedmiotem było opracowanie grafik do scenariuszy szkoleń e-learningowych, w związku z realizacją projektu „Platforma do nauki języka angielskiego w konwencji game-learningu, dostosowana do specyficznych potrzeb edukacyjnych”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wyłoniono ofertę, która uzyskała najwyższą liczbę punktów, złożoną przez pana Michała Trepto,

Serdecznie gratulujemy i dziękujemy za okazane zainteresowanie.


Zapytanie ofertowe nr 5/2014 z dn. 14.04.2014

Firma Englishsquare.pl Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w ramach Zapytania ofertowego nr 5/2014 którego przedmiotem jest opracowanie grafik do scenariuszy szkoleń e-learningowych, w związku z realizacją projektu „Platforma do nauki języka angielskiego w konwencji game-learningu, dostosowana do specyficznych potrzeb edukacyjnych”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Termin składania ofert upływa w dniu 29.04.2014 r. o godz. 1600.

Adres e-mail do kontaktów ze strony Zamawiającego to: office@englishsquare.pl.

Zamówienie udzielone będzie zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zapraszamy do składania ofert.

Zapytanie_opracowanie_grafik_5_2014

Załącznik nr 1_formularz ofert


Pierwsze scenariusze

Miło nam poinformować, iż powstają pierwsze scenariusze szkoleń e-learningowych. Z pełną świadomością możemy stwierdzić, iż szkolenia swoją oprawą graficzną i treściami sprawią, że każdy użytkownik odnajdzie w nich coś ciekawego dla siebie.


Innowacyjne szkolenia e-learningowe z zakresu Business English

Englishsquare.pl tworzy nową innowacyjną platformę e-learningową do nauki języka angielskiego z bazą szkoleń z zakresu Business English. Szkolenia oparte będą na konwencji gamelearningu oraz konstrukcji nauczania polisensorycznego. Szkolenia już cieszą się dużym zainteresowaniem, co jeszcze bardziej motywuje nas do ciężkiej pracy i dużego wysiłku w stworzeniu finalnego produktu. Uważnie słuchamy uwag naszych klientów i najlepsze propozycje staramy się wcielać w życie. Zachęcamy do śledzenia postępów prac. Wkrótce z naszą platformą nauka języka angielskiego będzie łatwa i przyjemna.


Dotyczy wyników wyboru Wykonawców w ramach Zapytania ofertowego nr 3A/2014 z dn. 10.02.2014

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w toku postępowania prowadzonego w ramach Zapytania ofertowego nr 3A/2014 , którego przedmiotem było opracowanie scenariuszy do szkolenia e-learningowego w związku z realizacją projektu „Platforma do nauki języka angielskiego w konwencji game-learningu, dostosowana do specyficznych potrzeb edukacyjnych”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wyłoniono ofertę, która uzyskała najwyższą liczbę punktów, złożoną przez panią Agnieszkę Oklińską.

Serdecznie gratulujemy i dziękujemy za okazane zainteresowanie.


Zapytanie ofertowe nr 3A/2014 z dn. 10.02.2014

Firma Englishsquare.pl Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w ramach Zapytania ofertowego nr 3A/2014 którego przedmiotem jest opracowanie scenariuszy do szkolenia e-learningowego, w związku z realizacją projektu „Platforma do nauki języka angielskiego w konwencji game-learningu, dostosowana do specyficznych potrzeb edukacyjnych”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Termin składania ofert upływa w dniu 25.02.2014 r. o godz. 1600.

Adres e-mail do kontaktów ze strony Zamawiającego to: office@englishsquare.pl.

Zamówienie udzielone będzie zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zapraszamy do składania ofert.

Zapytanie_opracowanie_scenariuszy_3A_2014

Zał.1_specyfikacja

Zał.2_formatka_scenariusza

Zał.2_formatka_scenariusza